Katastarska općina
Stanje katastarskog plana na dan


ZA KATASTARSKU ČESTICU PUTEM PREGLEDNIKA
MOŽETE DOBITI KNJIŽNE PODATKE
A GRAFIČKI PODACI TRENUTNO NISU DOSTUPNI
Koordinate (HTRS96/TM):  
Mjerilo
 © Državna geodetska uprava, 2012.
ISPIS