Katastarski plan skupni je grafički prikaz katastarskih podataka koji obvezno sadrži podatke o:

1. brojevima katastarskih čestica, međama i drugim granicama katastarskih čestica,

2. granicama načina uporabe dijelova katastarskih čestica, zgradama i drugim  građevinama,

3. kućnim brojevima zgrada i

4. nazivlju (rudinama, ulicama, trgovima i drugom nazivlju)

Katastarski plan čuva se i održava u katastarskim uredima. Katastarski planovi su kroz povijest nastajali kao proizvod različitih izmjera zemljišta, u različitim koordinatnim sustavima, te su čuvani i održavani u analognom obliku. Svi ti analogni katastarski planovi prevedeni su u digitalni oblik, pri čemu se stanje sa papira raspoloživim tehnologijama vjerno kopiralo u digitalni oblik. Danas se katastarski plan kao proizvod katastarske izmjere izrađuje u digitalnom obliku. Na katastarskim planovima su katastarske čestice prikazane tako da se vide njihove granice, zgrade koje su na njima izgrađene i brojevi katastarskih čestica. Iz katastarskog plana se izdaje javna isprava „Kopija katastarskog plana“, kojom se dokazuje kako je katastarska čestica prikazana na katastarskom planu.

Katastarski planovi objavljeni  putem Preglednika Geoportala DGU su transformirani službenim državnim parametrima (7P) u novi datum i novu projekciju (HTRS96/TM).

 

Optimizirano za: Firefox, Chrome, Opera, Safari, IE7+